Bilimsel bir çalışma tamamlandıktan sonra, eksik olan tek tez özeti yani akademik çalışmanın kısa ve açıklayıcı özetidir. Günümüzde uluslararası bilim camiasında tez özeti çevirisi (veya abstract çevirisi) genellikle tez özetinin yazıldığı dilden İngilizceye yapılır. Burada çeviri kaynak metni en iyi şekilde yansıtmalıdır; okuyucu çeviri özetini okuyup ikna olmazsa, muhtemelen eserin tamamını değerlendirmeye değer görmeyecektir.

Çevirmenin, tez özetini bir dilden diğerine nasıl aktaracağından daha fazlasını bilmesi gerekir; yazarın özette eserin temel tezlerini nasıl yansıttığını fark etmeli ve örneğin terimleri doğru kullanmalıdır. Bu noktada terim yönetimi hakkında bilgi sahibi olmak önemlidir.

Özgün metinde ve tez özeti çevirisinde kısa, açıklayıcı cümleler kullanılmalı ve özet oluştururken dolgu sözcüklerinden kaçınılmalıdır. Bir diğer önemli ipucu, bilimsel çalışmanın kendisinde bulunmayan hiçbir yeni ifadeyi özet olarak yazmamaktır. Ancak, orijinal eserden alınan tam cümleler de özette tekrarlanamaz. Aslında, ana çalışmadan alınan bölümleri yeniden düzenlemek ve başka bir deyişle yeniden yazmak önemlidir.

Tez Özeti Çevirisi ve Zorlukları

Profesyonel olarak bir tez özeti çevirisi yapacak meslek uzmanları, ana dili ve hedef dilde yeterliliğin yanı sıra bilimsel çalışmanın konu alanında uzmanlığa da ihtiyaç duyar. Bir çevirmenin ilgili çalışmalardaki belirli teknik terimleri ve ifadeleri anlaması yeterli değildir. Bazı yazıları tercüme etmek bir yana, özgün versiyonunu anlamak bile zor olabilir. O yüzden, çevirmenin ilgili alanda aktif olarak yeterince okuma yapmalı ve okuduklarını içselleştirmelidir. Hedef dilin farklı konu alanları için kendine özgü ifadeleri ve cümle yapıları olacaktır. Tez özeti çevirisi bu terim ve cümlelerin doğru kullanılması halinde anlaşılabilir.

Özet konu alanında bilimsel eğitim olmadan birinin çeviri yaparken doğru kelimeleri seçmesi neredeyse imkansızdır. Bu nedenle, özetinizin çevirisi için yalnızca konu alanınızda ilgili uzmanlığa sahip çevirmen ve editörler görevlendiriyoruz. Müşterilerimizin bizden beklediği yüksek kaliteyi size garanti etmenin tek yolu budur.

Tez özeti çevirisi tamamlandığında tamamen açık, doğru ve anlaşılması kolay bir metin ortaya çıkmalı. Ayrıca, bilimsel çalışmanın orijinal dilde ifade ettiği şeyi tam olarak ifade etmelidir. Yılların tecrübesine güvenin ve çeviri için bize abstract veya tez özetinizi gönderin, kaliteli çevirinin keyfini çıkarın!

Tez özeti yazımına ilişkin hususların yer aldığı bir İngilizce kaynak.