Simültane tercüme çevirmenin, kulaklık yardımıyla dinlediği konuşmayı başka bir dili konuşan dinleyicilere aynı anda çevirmesi işidir. Simültane tercüme, simultane çeviri olarak da bilinir. Simultane tercüme hizmeti sırasında hedef dili konuşan kişi çeviri hizmetini, cihaz üzerindeki ilgili kanalı veya Zoom çeviri kanalını seçerek hizmet alır. Eş zamanlı tercüme ses geçirmeyen bir kabinde yapılır. Simültane tercüme, iş toplantıları, akademik kongreler, mesleki etkinlikler gibi birden fazla dilin bulunduğu tüm etkinliklerde kullanılır.

Simültane Tercüme İçin Gereken Özellikler

Bir simultane tercüman, öncelikle hem dinlediği, hem çevirdiği dillere hâkim olmalıdır. Geniş kelime dağarcığı, zorlu ifadeleri yönetmeleri açısından elzemdir. Çeviriyi tam ve doğru icra edebilmeleri için düzgün diksiyon sahibi olmak diğer bir gerekliliktir. Simultane çevirmenler, farklı konuşma türleri ve konuşmacı profilleriyle ilgili özel bir eğitim alırlar; ancak üniversite öğrenimi sonrası konuşmacılar konusunda kendilerini eğitmeleri diğer bir mesleki gerekliliktir. Pandemi döneminde mümkün olmasa da tercümanların, çeviri esnasında yaşayabilecekleri herhangi bir anlam belirsizliğinde ekip arkadaşlarıyla iş birliği yapabilmeleri ve anlam bütünlüğü konusunda birbirlerini desteklemeleri de diğer önemli bir edinimdir.

Simültane Tercüme Eğitimi Nasıldır?

Simultane tercüme eğitimi, genelde 4 yıllık bir mütercim-tercümanlık veya çeviribilim öğrenimi gören çok sayıda öğrenciden bazen tek kişi, bazen 3-5 kişilik bir grup seçilerek verilir. Öğrenciler her hafta yeni bir alanda çeviri pratiği yapacak şekilde terim ve dinleme hazırlıkları yapar. Ders sırasında yeniden oynatılan bir konuşma videosuyla yeteneklerini keşfeden öğrencilere ders sorumlusu tarafından geri bildirimler verilir. Sınıf ortamındaki simultane çeviri egzersizleri elbette tek başına yeterli olmayacaktır. Öğrencilerin gerçek konferans ve kongre gibi etkinliklerde kısa süreyle deneyimler kazanmaları bilgi, yetenek ve cesaretlerini geliştirmelerini geliştirmeleri açısından faydalı olacaktır.

Simultane ve Ardıl Tercüme Arasındaki Farklar Nelerdir?

Tercüman ardıl tercüme yaparken, konuşmacının durmasını bekler. Genelde konuşmacıya yakın bir süre içinde notlarına atıfta bulunarak çeviri işini gerçekleştirir. Bu bakımdan, ardıl çeviride not alma teknikleri çok önemlidir. Ardıl tercüme kısa toplantılarda ve ekipman maliyetinden kaçınmak üzere tercih edilebilirken her iki dili konuşan dinleyici grubu tarafından yorucu olarak görülebilir. Öte yandan, ardıl çeviri talebinde bulunan müşteriler bazı durumlarda toplantılarının çeviri faktöründen ötürü iki kat uzayacağını hesaba katmayabilir. Zaman kazandırdığı için, birçok bilginin sunulması gereken konferans ve toplantılar için simültane çeviri daha çok önerilir. Aynı zamanda birden çok dilde röle tekniğiyle diller arası çeviri yapılırken (örn. İngilizce-Türkçe çeviri ve bununla bağlantılı Türkçe-Arapça çeviri) bu hizmet ardıl çeviride neredeyse imkansız hale gelir.

Kısaca ”eş zamanlı tercüme” olarak bilinen simültane çeviri uluslararası hukuk, devlet işleri, spor ve ticaret etkinlikleri gibi birçok alanda kullanılır. Simültane tercümanlar, geniş entelektüel birikim gerektiren alanlarda çeviri yaptığından kendilerini çok iyi geliştirmelidir. En nitelikli simultane tercüme hizmeti için bize WhatsApp butonu veya iletişim sayfamız üzerinden hemen ulaşın!